Các game nhập vai về chủ đề Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Tam Quốc, Fantasy, Viễn tưởng, Tu tiên...game MMORPG, ARPG phổ biến trên Google Play và App Store.

Rảnh tay tìm game hay

Game nhập vai mới nhất dành cho mobile

Tịch Tà Kiếm Mobile

Tịch Tà Kiếm Mobile

Secret Land Adventure

Secret Land Adventure

Lapis Knights Idle RPG

Lapis Knights Idle RPG

Pandora Oracle of Destiny

Pandora Oracle of Destiny

Huyền Thoại Tarkan Mobile

Huyền Thoại Tarkan Mobile

Zombie Master Survival Game

Zombie Master Survival Game

Kungfu Heroes Idle RPG

Kungfu Heroes Idle RPG

Tiên Vương 4D

Tiên Vương 4D

HAIL ABYSS

HAIL ABYSS

Tiểu Bảo Đừng Chạy

Tiểu Bảo Đừng Chạy

Sơn Hải Kinh 3D Mobile

Sơn Hải Kinh 3D Mobile

Pome Rumble M

Pome Rumble M

Phàm Nhân Tu Tiên Duyên Khởi Funtap

Phàm Nhân Tu Tiên Duyên Khởi Funtap

Crown Quest Action RPG

Crown Quest Action RPG

Dragon Age Pals Adventure

Dragon Age Pals Adventure

Kiếm Vũ Thiên Hành Ca

Kiếm Vũ Thiên Hành Ca

Phong Ma Đạo Sĩ

Phong Ma Đạo Sĩ

Ốc Sên Siêu Việt

Ốc Sên Siêu Việt

Exilesland Adventure RPG

Exilesland Adventure RPG

Dark Riddle 2 Mars

Dark Riddle 2 Mars

Warrior Raid Idle RPG

Warrior Raid Idle RPG