Cập nhật lịch ra mắt game mobile mới 2023, game di động hay vừa mở server trong hôm nay ở Việt Nam cũng như Quốc tế được AFKMobi lấy dữ liệu chuẩn xác từ nhà phát hành.

Lịch ra mắt game

SSSnaker

SSSnaker

Hóa thân thành một con rắn và khám phá các hầm ngục tối.