Các game thẻ tướng, đấu tướng chiến thuật, Card Battle game, Game Idle nhập vai thẻ tướng lối chơi nhàn rỗi phổ biến trên Google Play và App Store.

Rảnh tay tìm game hay

Game thẻ tướng mới nhất dành cho mobile

Mãnh Tướng Xuất Chiến

Mãnh Tướng Xuất Chiến

Nấm Lùn Tiến Lên

Nấm Lùn Tiến Lên

Vạn Giới PK

Vạn Giới PK

Edenight Idle RPG

Edenight Idle RPG

Phàm Nhân Tu Tiên Chính Bản

Phàm Nhân Tu Tiên Chính Bản

Castle Caper

Castle Caper

3Q Tí Nị SohaGame

3Q Tí Nị SohaGame

Devil Tales Idle RPG

Devil Tales Idle RPG

Tướng Quân Dừng Bước SohaGame

Tướng Quân Dừng Bước SohaGame

Mộng Liêu Trai Mobile

Mộng Liêu Trai Mobile

X Girls

X Girls

Eastern

Eastern

Magic Chronicle Isekai RPG

Magic Chronicle Isekai RPG

Idle RPG Tokyo Sengoku Dungeon

Idle RPG Tokyo Sengoku Dungeon

The Imp Idle JRPG

The Imp Idle JRPG

Heroes Bang Idle RPG Arena

Heroes Bang Idle RPG Arena

Cyber City Thành Phố Dị Năng

Cyber City Thành Phố Dị Năng

GoGo Tam Quốc

GoGo Tam Quốc

Hơi Thở Mặt Trời Mobile

Hơi Thở Mặt Trời Mobile

Trảm Hồn Đại Chiến Soul War

Trảm Hồn Đại Chiến Soul War

Knight Tale

Knight Tale