Các game nhập vai về chủ đề Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Tam Quốc, Fantasy, Viễn tưởng, Tu tiên...game MMORPG, ARPG phổ biến trên Google Play và App Store.

Rảnh tay tìm game hay

Game nhập vai mới nhất dành cho mobile

AFK Journey

AFK Journey

CASE 2 Animatronics

CASE 2 Animatronics

Dream of a New World

Dream of a New World

Abyssal Sword

Abyssal Sword

Việt Kiếm 3D Mobile

Việt Kiếm 3D Mobile

Phong Vương ADNX Mobile

Phong Vương ADNX Mobile

Tale of Time

Tale of Time

Relic Heroes

Relic Heroes

Little Nightmares Mobile

Little Nightmares Mobile

Millistar Raiders

Millistar Raiders

Assassin Creed Codename Jade

Assassin Creed Codename Jade

Dungeon Traveler

Dungeon Traveler

Priston Tale M

Priston Tale M

Eliatopia

Eliatopia

HIT 2

HIT 2

Magic Dungeon Fallen Angel

Magic Dungeon Fallen Angel

Granado Espada M

Granado Espada M

Archeland

Archeland

Bless Global

Bless Global

Grand Quest

Grand Quest

Quantum Maki

Quantum Maki