Top game mobile hành động 2022 mới nhất, game hành động hay dành cho điện thoại Android và IOS miễn phí vừa ra mắt trên thị trường.

Game hành động mới nhất dành cho mobile

Jetpack Mobile

Jetpack Mobile

Idle Berserker Action RPG

Idle Berserker Action RPG

Mighty Hero

Mighty Hero

Dynasty Legends 2

Dynasty Legends 2

Dadish 3

Dadish 3

Tank Company

Tank Company

Code Xeno

Code Xeno

Renaissance Fighters

Renaissance Fighters

Shinsekai Into the Depths

Shinsekai Into the Depths

Rushing Gods Idle Myth Runner

Rushing Gods Idle Myth Runner

KartRider Drift

KartRider Drift

Dont Steal My Chicken

Dont Steal My Chicken

Reaper Story Online

Reaper Story Online

Lost Shadow Dark Knight

Lost Shadow Dark Knight

Undead Slayer Extreme

Undead Slayer Extreme

Shantae and the Seven Sirens

Shantae and the Seven Sirens

DownFall Hack Slash

DownFall Hack Slash

Messy Room

Messy Room

Guardian Tales

Guardian Tales

Mission Zero

Mission Zero